Töökohad

Meil on “Great Place to Work” sertifikaat! 

Life at Biogen image

 

Biogen Soome, Eesti, Läti ja Leedu meeskonnad, mida juhib Soome organisatsioon, vastasid personaliküsitlusele ja me pälvisime suurepärase töötajakogemuse  tunnustusena “Great Place to Work” sertifikaadi.

”Great Place to Work” sertifikaat põhineb üle 30 aasta andmetel töötajate kogemuste ja ettevõtluskultuuri mõistmisel ja kinnitab ning tunnustab suurepäraseid töökultuure.

Biogen Soome, Eesti, Läti ja Leedu meeskonnad on selle tulemuse üle väga uhked. ”Me oleme  sihikindlalt töötanud, et luua avatud õhkkond ja heaolu töökohal. Suurepärane, et see on nüüd läbi vaadatud ja tunnustusega kinnitatud. Meil on tippmeeskond!" ütleb Mikko Fernström, Biogen Soome ja Baltikumi tegevjuht.

”Great Place to Work” sertifikaadi taotlemiseks küsitleti töötajaid selliste kultuuriliste tegurite osas nagu usaldusväärsus, austus, õiglus, uhkus ja meeskonnavaim ning koguti teavet programmide ja tavade kohta, mis on ainulaadsed ja teevad Biogenist erilise töökoha.

96% Biogen Soome ja Baltikumi töötajatest vastas, et ettevõte tervikuna on väga hea töökoht, samas kui tüüpilises Soome ettevõttes on antud näitaja vaid 38%1. 100% vastanutest tunneb, et töökohal saab olla sina ise, kõiki koheldakse ühesuguselt olenemata seksuaalsest sättumusest. Lisaks tunneb 96% meeskonnast, et inimesi koheldakse võrdselt vaatamata vanusest või päritolust. 

"Usaldame üksteist, tunnustame jõupingutusi ja tähistame õnnestumisi - just see toetav õhkkond võimaldab meil südikalt patsientide elu parandamise nimel tööd teha" kommenteeris üks Biogeni töötaja.

"Kõige tähtsam on see, et meil on sel teekonnal koos ka tore, mis muudab meie organisatsiooni tõeliselt suurepäraseks töökohaks."

Allikad
  1. The State of Finnish Working Life Survey 2022 & Great Place to Work Trust Index Personnel Survey 2021-2022.

Biogen-213709 | 6/2023