Haigusvaldkonnad

Sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM)

Sclerosis multiplex (SM) on keeruline heterogeenne krooniline haigus, mis vajab individuaalset ravi kogu patsiendi elu jooksul. Haigus haarab kesknärvisüsteemi ja häirib info liikumist ajus ning aju ja keha vahel, avaldudes ettearvamatute sümptomitena.1

Meie lähenemisviis

Viimase nelja aastakümne jooksul on Biogen tegelenud teaduslike avastuste rakendamisega SM-i kogukonna hüvanguks. Meil on valdkonna juhtiv ravimiportfell, mida toetavad hästi tõendatud ohutus- ja efektiivsusandmed, pidevad investeeringud meie ravimite tootmisse, samuti meie tervikteenused ja -lahendused. See võimaldab meil pakkuda suurt hulka võimalusi SM-iga patsientide pidevalt arenevate vajaduste katmiseks ja veel edendada individualiseeritud haiguskäsitlust.

Uuenduslikud teadusuuringud

Kuna SM haiguskäsitlus ja patsientide vajadused pidevalt arenevad, keskendub Biogen edaspidigi uudsetele teadusalgatustele ja tehnoloogilistele uuendustele, mis aitaksid süvendada arusaamist SM-st ja parandada patsientide ravitulemusi. Kuigi keskendume praegu arendusjärgus olevatele ravimitele, püüdleme teerajajatena ka murrangulise avastuse poole, mis aitaks SM-i ennetada ja välja ravida. Selleks uurime arenevate teadusharude saavutusi, sealhulgas uudseid ravimeetodeid, nagu rakupõhine vaktsiinravi, uued remüeliniseerimise ja neuroprotektsiooni mehhanismid, ning töötame välja uusi prekliinilisi mudeleid, mille abil paremini ennustada meetodi toimivust tavatingimustes.

Faktid ja arvud

2,8 mln

Sclerosis multiplex`iga elab maailmas hinnanguliselt 2,8 miljonit inimest.2

1,8 mln

Enam kui 1,8 miljonit inimest on ravitud Biogeni haiguskulgu modifitseeriva raviga.

25+ aastat

Juba üle 25 aasta oleme juhtinud uute SM-i ravimeetodite teadus- ja arendustööd.

Meie veebisaidilt leiate põhjalikku teavet SM-i, SM-iga elamise ja selle ravi kohta.

Viited
  1. www.nationalmssociety.org, What is MS, Viidatud: 6/2023.
  2. www.nationalmssociety.org, Updated Atlas of MS Shows Over 2.8 Million People Worldwide Have Multiple Sclerosis – with Nearly 1 Million in the US. Viidatud: 6/2023.

Biogen-213703 | 6/2023