Vastutus

Me usume eesmärgipärase ettevõttena, et inimkonna teenimine läbi teaduse pole kunagi olnud niivõrd oluline. Biogeni jaoks tähendab see ettevõttena vastutuse võtmist, sügavat hoolimist ja positiivsete muutuste elluviimist patsientide, töötajate ja keskkonna hüvanguks ning kogukondades, kus me elame ja töötame. Kliima, tervis ja võrdsus on omavahel tihedalt seotud väljakutsed, mis nõuavad julgeid meetmeid, ja seepärast töötame tervislikuma, jätkusuutlikuma ja õiglasema maailma nimel.

Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus

Püüame alati kaasata talente ja oleme pikka aega seadnud mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse prioriteediks mitte ainult moraalse kohustusena, vaid ka konkurentsi tugevdajana.

Keskkond

Tunneme vastutust positiivsete muutuste elluviimise eest kogukondades, kus me tegutseme, aga ka kogu meie planeedil. Mõistame, et kliimakriis on tervishoiukriis, millel on ebaproportsionaalselt suur mõju haavatavatele kogukondadele.

Ligipääsu- ja tervisealane võrdsus

Oleme pühendunud ebavõrdsuse vähendamisele kogu tervishoiu ökosüsteemis – alates teadustööst ja kliinilistest uuringutest kuni võrdselt ligipääsetava ja pädeva tervishoiuni.

Aruandlus ja põhimõtted

Andmete avalikustamine aitab suurendada usaldust. Biogen lähtub juba ammu osapoolte ootustest, mis puudutavad keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalase (ESG) aruandluse läbipaistvust.

Meie lähenemine ESG-le

Hoolime sügavalt muutuste elluviimisest ja suhtume kirglikult oma kohustustesse patsientide, töötajate ja keskkonna ees ning kogukondades, kus me elame, oleme ja töötame. Nende kohustuste alus kajastub meie lähenemises ESG-le – lähenemisviis, mis meie arvates toob meie ettevõttele ja maailmale tõelist kasu.

Biogen-213705 | 6/2023