Tingimused

LUGEGE ENNE SELLE VEEBISAIDI KASUTAMIST SIINSED KASUTUSTINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI
Siinsed kasutustingimused kehtivad, kui te kasutate „Biogen Estonia OÜ" veebisaiti. Annate veebisaiti kasutades mõista, et nõustute siinsete kasutustingimustega. Kui te ei nõustu kõikide kasutustingimustega, ärge kasutage seda veebisaiti.

Biogen võib igal ajal muuta veebisaiti ning selle kasutamist reguleerivaid reegleid ja eeskirju. Muudatused avaldatakse veebisaidil, nii et kontrollige seda kasutamise korral aeg-ajalt. Kui jätkate veebisaidi kasutamist pärast muudatuste avaldamist, nõustute muudatustega.

VEEBISAIDIL EI ANTA NÕU MEDITSIINI- VÕI PROFESSIONAALSETE TEENUSTE KOHTA
Veebisaidil on avaldatud üldine teave käsitletud teema kohta, aga seda pakutakse ainult sellisena, nagu see on, ja siis, kui see on saadaval, nagu on sätestatud kasutustingimustes. Teid julgustatakse kontrollima siinse teabe õigsust teistest allikatest ja seda hoolikalt koos oma arstiga üle vaatama. Biogen ei tegele veebisaidil meditsiiniliste ega sarnaste professionaalsete teenuste osutamise ega soovituste andmisega ning esitatud teabe eesmärk ei ole asendada arsti antud meditsiinilisi soovitusi. Kui soovite või vajate selliseid teenuseid või soovitusi, peaksite pöörduma tervishoiutöötaja poole. Kuigi Biogen on sisu avaldaja, ei pruugi see tähendada, et Biogen toetab sisus väljendatud vaateid, ning sisu avaldades ei anta kinnitust ega garantiid sisu autori strateegia, soovituse, ravi, tegevuse või ravimi või toote kasutamise kohta.

Kasutusala

Biogen lubab veebisaidi üht koopiat vaadata, kasutada ja alla laadida mitteäriliseks teabe saamiseks. Veebisaidil leiduvat sisu ega tarkvara ei tohi ilma Biogeni sõnaselge kirjaliku loata mis tahes põhjusel kopeerida, alla laadida, mõnes otsingusüsteemis talletada ega levitada, välja arvatud juhul, kui sellel lehel on sätestatud teisiti. Mõistate, et Biogen võib igal ajal mis tahes põhjusel veebisaidi sulgeda, seda muuta või selle kasutamist piirata.

Veebisaiti kasutades kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

Kinnituste puudumine

Veebisaidi sisu pakutakse sellisena, nagu see on, ja siis, kui see on saadaval, andmata ühtki otsest ega kaudset kinnitust, sealhulgas kinnitusi turustatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse, täpsuse ja rikkumise puudumise kohta. Biogen ei kinnita, et veebisaidi sisu on täpne, täielik, kehtiv või usaldusväärne. Enne kui tegutsete saadud teabe põhjal, kontrollige selle õigsust. Teie vastutate ainukesena veebisaidi ja selle sisu kasutamise eest. Biogen ei kinnita ega garanteeri, et veebisaiti saab kasutada alati segamatult ja et see on vigadeta. Teie vastutate kõikide vajalike ettevaatusabinõude rakendamise eest, tagamaks, et veebisaidilt saadav sisu ei sisalda viiruseid.

Ülaltoodud välistused ei pruugi kehtida jurisdiktsioonides, milles ei ole lubatud mõne kindla kaudse kinnituse välistamine.

Vastutuse piiramine; uuendamiskohustuse puudumine

Teie vastutate veebisaidi või selle sisu kasutamise eest. Biogen ütleb sõnaselgelt lahti igasugusest lepingu- või tsiviilõigusel, rangel vastutusel või muul õigusel põhinevast vastutusest igasuguse otsese, kaudse, juhusliku, järgneva või erikahju eest, mis tuleneb veebisaidi külastamisest või kasutamisest või on sellega seotud (isegi siis, kui Biogen teab sellise kahju võimalikkusest), sealhulgas veebisaidi kasutamise käigus saadud sisule toetumisest, või mis tuleneb veebisaidi vigadest või puudujääkidest, kasutajale edastatava või kasutajalt saadud teabe viivitusest, sideühenduste katkemisest või viirustest, olenemata sellest, kas selle põhjustas täielikult või osaliselt hooletus, vääramatu jõud, sideühenduste katkemine, veebisaidiga seotud teabe või programmide vargus või hävitamine või nende volitamata kasutamine.

Biogen ei kinnita, et veebisaidi funktsioonid on viiruse- ja muude kahjulike elementide vabad. Kuigi veebisaidi sisu uuendatakse korrapäraselt, ei ole Biogenil kohustust veebisaidil leiduvat teavet uuendada ning Biogen ei vastuta sellise teabe uuendamata jätmise eest. Biogen ei võta vastutust veebisaidil avaldatud või selle kaudu kättesaadava teabe täpsuse, täielikkuse, usaldusväärsuse või kasulikkuse eest. Enne kui toetute veebisaidil leiduvale teabele, peaksite seda kontrollima.

Intellektuaalomandi õigused

Veebisaidi kogu sisu kaitsevad Šveitsi, USA ja välismaised autoriõiguse seadused. Te ei tohi meie kirjaliku loata kopeerida, muuta, üles laadida, alla laadida, avaldada, edastada, uuesti avaldada või levitada kogu veebisaidil leiduvat sisu, välja arvatud juhul, kui te teete seda isiklikel ja mitteärilistel eesmärkidel. Miski sellel veebisaidil ei anna litsentsi ega muud õigust mõne patendi, kaubamärgi, autoriõiguse või Biogenile või kolmandale isikule kuuluva intellektuaalomandi alusel, välja arvatud juhul, kui eelmises lauses on sätestatud teisiti. Biogeni kaubamärgi, teenindusmärgi või logo volitamata kasutamine võib rikkuda Šveitsi kaubamärgiseaduseid.

Lingid

Veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud. Biogen ei kontrolli lingitud saite ega vastuta veebisaidi linke sisaldavate internetisaitide sisu eest. Selliste linkide olemasolu ei tähenda, et Biogen kiidab heaks teiste saitide materjali, ning Biogen ei vastuta selle eest, kui te kasutate selliseid lingitud veebisaite. Biogen avaldab veebisaidil teiste internetisaitide linke kasutajate mugavuse huvides ja te vastutate ise selliste linkide kasutamise eest.

Kui teie ja Biogeni vahel sõlmitud kirjalikus lepingus ei ole sätestatud teisiti, peate järgima Biogeni linkide põhimõtteid: i) sellele veebisaidile suunav link peab olema esitatud ainult teksti kujul ja märgitud kui „biogen-international.com“ või „Biogeni veebisait“; ii) lingi välimus, asetus ega muu element ei tohi kahjustada või vähendada Biogeni nime ja kaubamärkide mainet; iii) link peab suunama kasutaja avalehele (nt www.biogen.com) ja mitte teistele veebisaidi lehtedele; iv) lingi välimus, asetus ega muu element ei tohi jätta valet muljet, et Biogen toetab teie organisatsiooni või üksust või on selle emaettevõte või sellega seotud; v) kui kasutaja klõpsab lingil, peab veebileht avanema täisekraanil ja mitte linkival veebisaidil raami sees; vi) Biogen jätab endale õiguse võtta igal ajal oma äranägemise järgi tagasi linkimise jaoks antud nõusolek.

Asukoht ja kohaldatav õigus

Veebisaiti haldab Biogen International GmbH ja selle kasutust reguleerivad Šveitsi õigusaktid. Biogen ei kinnita, et saidil avaldatud materjal kehtib ka Šveitsist väljaspool, ning kasutajad külastavad saiti Šveitsist väljaspool omal vastutusel. Isikud, kes kasutavad Biogen Internationali veebisaiti muudes asukohtades, teevad seda oma algatusel ja vastutavad ise kohalike kohaldatavate seaduste täitmise eest.

Sätete lahusus

Kui mõni pädeva jurisdiktsiooni kohus leiab, et kasutustingimuste säte on kehtetu või jõustamatu, jäävad kasutustingimuste ülejäänud sätted täielikult jõusse. Kui mõni kasutustingimuste säte ei kehti või on jõustamatu, jäävad ülejäänud sätted täielikult kehtima, kui need on kehtivad või jõustatavad. Pooled nõustuvad asendama kasutustingimuste kehtetu või jõustamatu sätte kehtiva ja jõustatava sättega, mille majanduslik, äri- või muu eesmärk on võimalikult sarnane kehtetu või jõustamatu sätte eesmärgiga.

Rikkumised ja lisapõhimõtted

Biogen jätab sellel veebisaidil nimetatud reeglite ja eeskirjade rikkumise korral endale õiguse kasutada kõiki rahalisi ja mitterahalisi õiguskaitsevahendeid, sealhulgas õiguse takistada veebisaidile juurdepääsu mõnelt internetiaadressilt.

Küsimused

Kui teil on kasutustingimuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil:

„Biogen Estonia OÜ“
Kesklinna linnaosa, Hobujaama tn 4,
10151 Tallinn, Eesti

Biogen-213710 | 6/2023