Teadus ja innovatsioon

Biogen Digital Health

Oleme Biogeni ülemaailmne üksus, mis on pühendunud personaal- ja digimeditsiini edendamisele.

Meie eesmärk on muuta patsientide elusid, rakendades personaal- ja digimeditsiini võimalusi. Andmeteaduse ja digitehnoloogiate toel püüame leida lahendusi teadusuuringute, kliinilise ravi ja patsientide võimestamise edendamiseks. Usume, et bioloogia ja tehnoloogia ühisosa peab patsientide vajaduste paremaks rahuldamiseks olema nüüd suurem kui kunagi varem, ning see peab võimaldama üleminekut ennetuskesksemale, taskukohasemale ja kättesaadavamale ravile.

Meie digitaalsed terviselahendused

Meie digitaalsete terviselahenduste hulka kuuluvad eri etappides (arendus-, valideerimis- või turustamisjärgus) algatused, mis on rakendatavad nii kliinilises arenduses kui ka tegelikus ravikeskkonnas.

Keskendume kolmele põhikategooriale: digitaalsed tervise-, meditsiini- ja ravilahendused

Biogen-213708 | 6/2023